historie společnosti

Historie společnosti EURO TOPOZ spol. s r.o.

high-light-2279338_1920-1536x1024

Společnost EURO TOPOZ spol. s r.o., byla založena v roce 1995. Na začátku podnikání se společnost zabývala strojním obráběním a výrobou pekařských strojů. Technické vybavení společnosti na tu dobu bylo na přijatelné úrovni. Brzy však staré stroje přestali vyhovovat vyžadované technické úrovni a proto jsme v období 1997 – 2001 zakoupili špičkové obráběcí strojeCNC revolverové
soustruhy Gildemeister
 a CNC frézovací centrum Deckel Maho Gildemeister a tím jsme se dostali na velmi dobrou technickou úroveň.

Veškerou výrobní činnost zajišťovala společnost v pronajatých prostorách v Krásné Lípě. Tyto prostory nebyly delší dobu udržovány a tak vykazovaly závady jak hygienické tak i z hlediska bezpečnosti práce.

V roce 2001 se nám naskytla možnost koupě jiného objektu, i když se zdevastovanými výrobními prostory, ale polohou na velmi dobrém místě v Krásné Lípě. Výrobní objekt má 3 nadzemní podlaží. Těžké obráběcí stroje je možné umísťovat pouze v prvním nadzemním podlaží, druhé nadzemní podlaží jsme vyčlenili pro svařovnu a ruční broušení, pro třetí nadzemní podlaží jsme počítali s montáži pekařských strojů a zařízení.

V průběhu roku 2002 – 2008 jsme z důvodu nemožnosti umístit velké a těžké stroje v jiných podlažích přistavěli k původnímu objektu dvě haly. V hale vpravo od vchodu je umístěno strojní zařízení. V hale vlevo od vchodu je umístěna technologie povrchových úprav.

V roce 2008 jsme dosáhli stavu v technickém vybavení - dokončení technologie nitridace - čímž jsme schopní zajišťovat výrobu pro německou firmu Putzmeister Concrete Pumps GmbH, bez kooperace. Náš hlavní odběratel to hodnotil velmi pozitivně, čímž jsme se stali jediným dodavatelem tohoto sortimentu s kompletní technologii.

To, co však nastalo koncem roku 2008 a zejména v roce 2009 vůbec nepředpokládal náš hlavní odběratel a my ještě méně. Došlo k přesunu objednávek z prosince 2008 na leden – květen 2009. Nových objednávek na rok 2009 bylo jen velmi málo. V té době jsme předpokládali, že od června 2009 dojde k nárůstu objednávek. No, nestalo se tak, a z tohoto důvodu jsme provedli nezbytná opatření ke snížení výrobních a provozních nákladů.

V tomto období jsme se snažili získat nové odběratele pro využití našich výrobních kapacit. Z důvodu, že došlo k totálnímu celoplošnému propadu ve strojírenství i přes některé přísliby potenciálních odběratelů byl výsledek našeho snažení téměř nulový. Tak nám zůstal prakticky jediný odběratel, a to DiosnaCS s.r.o., u kterého došlo pouze asi ke 10 % propadu zakázek.

Kromě hledání nových odběratelů jsme obnovili přípravu výroby pekařských strojů. Delší dobu jsme měli připravenou dokumentaci nového vykulovače na chleba a prototyp rohlíkovacího stroje. V současné době dokončujeme výrobu prototypu vykulovače chleba, který má špičkové parametry a vzhledem ke spolupráci s EMG Krásná Lípa jeho výroba by byla vysoce produktivní. S jeho výrobou chceme začít.

V současné době je společnost stabilizovaná a rozvíjí se dál.

Od roku 2012 poskytujeme technickou pomoc pro závody světového poháru ženské silniční cyklistiky.